Nowy etap prac w Narodowym Centrum Kultury Filmowej.