Rozpoczynamy budowę wystaw Narodowego Centrum Kultury Filmowej!