Veolia Energia Łódź ponownie sponsorem ścieżki edukacyjnej „Przetwarzanie Energii” w Centrum Nauki i Techniki EC1