6. urodziny Planetarium EC1 i 4 urodziny Centrum Nauki i Techniki EC1: 6 stycznia 2022.