Uniwersytet Łódzki i Centrum Nauki i Techniki EC1 razem promować będą naukę i kulturę