Uniwersytet Łódzki i Centrum Nauki i Techniki EC1 z porozumieniem o współpracy