Uroczyste otwarcie wystaw stałych Kino Polonia i Materia Kina oraz pracowni edukacji filmowej Narodowego Centrum Kultury Filmowej